T. +34 945 226 098
F. +34 945 241 698
retansa@retansa.com
TEFLON ®
Du Pont-en marka erregistratua da. Du Pont-ek fluoro polimeroa oinarritzat duten produktu sorta anitza barne hartzen du.

Bere produktuak itsaspenaren zein korrosioaren kontra duten maila altuagatik gailentzen dira.

Elikagaiekin kontaktuan izateko homologatua dago.